You are currently viewing Snäckevarps Trivselkommitté

Snäckevarps Trivselkommitté

På senaste Styrelsemötet kom idén upp att starta en Trivselkommitté här på Snäckevarp!

Vi hoppas att några av er vill vara med och starta upp detta – hör av dig till Elisabet via e-post elimad66@gmail.com så bokar vi in ett första möte!

Snäckevarps Trivselkommitté

Syfte:

Forum för att ytterligare förbättra och utveckla trivsel och underhåll inom samfälligheten

Medlemmar:

Minst en person från varje område A, B, C, D samt några från Styrelsen

Möten:

Två gånger per år, fler tillfällen vid behov

Agenda: (max 2 timmar)

 • Hur fungerar våra Trivselregler?
 • Vad behövs för insatser?
  • Fokus på kommande arbetsdag
  • Delegerad skötsel och underhåll möjlig
  • Extra ordinära insatser
 • Planering inför sommarens aktiviteter
 • ?
 • ?