Snäckevarps Trivselkommitté

Snäckevarps Trivselkommitté

På senaste Styrelsemötet kom idén upp att starta en Trivselkommitté här på Snäckevarp!

Vi hoppas att några av er vill vara med och starta upp detta – hör av dig till Elisabet via e-post elimad66@gmail.com så bokar vi in ett första möte!

Snäckevarps Trivselkommitté

Syfte:

Forum för att ytterligare förbättra och utveckla trivsel och underhåll inom samfälligheten

Medlemmar:

Minst en person från varje område A, B, C, D samt några från Styrelsen

Möten:

Två gånger per år, fler tillfällen vid behov

Agenda: (max 2 timmar)

 • Hur fungerar våra Trivselregler?
 • Vad behövs för insatser?
  • Fokus på kommande arbetsdag
  • Delegerad skötsel och underhåll möjlig
  • Extra ordinära insatser
 • Planering inför sommarens aktiviteter
 • ?
 • ?