You are currently viewing Påminnelse alla båtägare!

Påminnelse alla båtägare!

I senaste Informationsbrevet skrev vi om detta, och vi saknar fortfarande svar från många! Vi ber er att återkomma med information senast den 7:e februari! TACK!!

Hamnar och båtplatser
Den senaste bryggan med Y-bommar som vi lade ut i Rågetehamnen våren 2018 är fullbelagd. Vi tror att det finns behov av att utnyttja vårt befintliga bygglov för ytterligare en likadan brygga med Y-bommar innanför den tidigare nämnda. Här behöver vi mera input från er medlemmar om ni har ytterligare behov av ny båtplats. Meddela i så fall vår hamnansvariga Sture Mattsson. Om det ska göras så är det lämpligt senast till våren 2022 annars förfaller vårt tidigare godkända bygglov och nya kostnader uppstår om det ska göras vid senare tillfälle.

Vi har också konstaterat att det för vissa båtplatser i Rågetehamnen behöver göras en omflyttning så att båtplatsens utformning bättre passar storleken på båt. Många vill och kan behålla sin båtplats i flera år men byter man båt till större eller mindre måste man vara beredd att byta plats.
För att kunna genomföra detta till sommaren 2020 behöver vi senast den 15 januari få in tre uppgifter från alla er som har båtplats i Rågetehamnen:
– Båtens bredd i meter
– Båtens längd i meter
– Båtens fribordshöjd i meter
Maila eller meddela dessa uppgifter och ditt fastighetsnummer till Margareta Adolfsson, margareta.adolfsson@live.com.
Vi hoppas på er förståelse för de eventuella byten som kan bli resultatet.

En sak till som gäller båtplatser och är viktig ur ett planeringssyfte är att om någon av oss vill säga upp sin båtplats inför sommaren så ska detta ske senast 15 januari.”