Uppdaterade stadgar och nytt datum för motioner

Uppdaterade stadgar och nytt datum för motioner

Nu är våra stadgar för Vägförening och Samfällighet som vi antog på årsstämman 2019-07-06 registrerade hos Lantmäteriet.

Du hittar dem under rubriken ”Om Snäckevarp” – Samfällighet respektive Vägförening.

OBS OBS OBS att sista datum för inlämnande av motioner till årsstämmorna är 31:a mars numera!!