You are currently viewing Trivselkommittén är igång!

Trivselkommittén är igång!

I lördags hade Trivselkommittén sitt första möte med åtta engagerade medlemmar som deltagare!

Vi avhandlade bl.a våra Trivselregler, placering av soffor inom området, hur vi får ett större engagemang och deltagande på våra arbetsdagar som i år infaller lördag 16/5 samt lördag 22/8, informationstavlor inom området, aktiviteter för året-runt-boende etc.

En av de större uppgifterna för kommittén blir att se till att vårt Midsommarfirande blir av i år, då nuvarande arrangör avsäger sig ansvaret. Vi behöver bli fler som engagerar oss – ingen kan göra allt men alla kan göra något! Mer information runt detta kommer i början av april efter vårt nästa möte den 4/4.

Vi saknar fortfarande en medlem från infart D! Kontakta Elisabet på e-post elimad66@gmail.com om du vill vara med!