You are currently viewing Gröna Påsen kommer till Snäckevarp

Gröna Påsen kommer till Snäckevarp

Klippt från Norrköpings Tidningen:

Under våren ska nya rutiner angående hushållssopor införas i Valdemarsviks kommun. Matavfall ska läggas i ”gröna påsen” som sedan ska förvandlas till biogas i Linköping.

Valdemarsviks kommun kommer att införa nya rutiner när det gäller hushållssoporna. Det handlar om hushållens matavfall som från och med den 1 april ska läggas i en särskild grön påse och sedan placeras i det vanliga sopkärlet.

– Det här innebär att man sorterar bort matavfallet som i dag läggs i den vanliga soppåsen. Det kan vara matrester från tallriken, potatisskal och annat som då alltså ska läggas i en särskild grön påse, berättar Birgitta Andersson, handläggare på Samhällsbyggnad.

En orsak till införandet av gröna påsen är att det 2021 kommer nya lagkrav om källsortering. Soporna ska efter att det här införts gå till Tekniska verken i Linköping där påsarna med matavfall avskiljs med optisk sortering och sedan förvandlas till biogas, vilket är en miljövinst.

Kunderna i Valdemarsviks kommun kommer under mars och april att få hem det man behöver.

– Varje kund kommer att erhålla en hållare som kan monteras i det skåp där man har sina sopor. Sedan får man också en rulle med påsar. När påsarna sedan håller på att ta slut hänger man bara en påse på soptunnan så får man nya.

På Tekniska Verkens hemsida kan du läsa mer om Gröna Påsen: Tekniska Verken