Valberedningen informerar!

Valberedningen informerar!

Vi i valberedningen i Snäckevarps samfälligheter förbereder just nu val till förtroendeuppdrag för nästa verksamhetsår.

Till dessa uppdrag hör posterna som ledamöter och suppleanter i våra två styrelser. I styrelserna hanteras främst frågor omkring allt det som vi äger gemensamt. Dit hör vägarna, poolen, badplatserna, bryggorna, ladorna osv. osv.

Nu har två personer i styrelserna meddelat att de vill avgå i samband med årsmötena i sommar.

Därför vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga personer för att fylla dessa lediga poster!

Är du själv pigg på att göra en insats för Snäckevarp eller vet du någon som du tror skulle vara lämplig att ingå i styrelsen? Kontakta i så fall någon av oss i valberedningen. Om du vill föreslå någon annan än dig själv så ska du veta att du inte behöver ha talat med den personen. Vi sköter sådana kontakter, och vi berättar inte heller vem som har kommit med förslaget.

I valberedningen ingår

Hans Westberg
Hans-Westberg@telia.com
072-207 66 75

Arja Raumala
Arja.raumala@hotmail.com
070-673 72 32

Gunnar Enequist
Gunnar.enequist@gmail.com
0709-28 58 69

Stäng meny