Information om våra hamnar 2020-04-16

Information om våra hamnar 2020-04-16

Nu i vårtider tänker många på sin båt och på sin båtplats, detta är positivt och trevliga händelser.

Merparten har en bra och fungerande båtplats sedan tidigare och är nöjda.

Vi kommer att placera ut flera livbojar på samtliga bryggor, allt för att skapa säkerhet för oss alla som rör oss på bryggorna. Bojarna klarar två personer. En kastlina finns ansluten till bojarna. Samtliga bojar är uppdaterade med senaste datum.

Vårvintern har haft högvatten upp till en meter över det normala vilket eroderat de inre delarna av stränder och bryggor i Rågetehamnen.

Bryggan längst ini viken i Rågetehamnen har utsatts för denna erodering och arbetet är nu beställt för att ordna detta.

Ni som har er båt vid denna brygga uppmanas att vara försiktiga då ni bestiger denna brygga.

Vi digitaliserar nu vårt båtregister och många har lämnat uppgifter om sin båt med avseende på längd, bredd och fribordshöjd. Tack alla för denna hjälp! Uppgifterna som ni lämnar är viktiga för vår planering där vi söker att optimera alla de behov som finns i våra fina hamnar.

Du som inte har lämnat dina uppgifter, kom in med dina båtuppgifter så kan vi alla få en bättre och mera optimal situation i våra hamnar.

 Hälsningar

Hans Westberg

072 207 66 75