Välkomna till årsstämmorna i Snäckevarp 2020

Välkomna till årsstämmorna i Snäckevarp 2020

På grund av att Covid-19 fortfarande innebär restriktioner vad gäller möten och sammankomster får vi genomföra årets stämmor under lite speciella förutsättningar.

Dock är det viktigt att stämmorna genomförs för att hantera det avslutade året korrekt vad gäller årsredovisning, ansvarsfrihet, motioner och planering för nya årets aktiviteter och budget.

Stämmorna kommer att hållas på utsatt datum, dvs den 4 juli. Årsmöteshandlingar skickas ut som vanligt till er enligt vad som står i våra stadgar.

Det är som alla vet viktigt att minimera antalet människor som samlas samtidigt på gemensam yta därför vill vi be alla medlemmar att förhålla sig till nedanstående på stämmorna:

  • Kom bara med en deltagare/representant från varje fastighet med korrekt i fylld fullmakt för detta
  • Om vädret tillåter kommer stämmorna att hållas utomhus i nära anslutning till Norrtorpsladan
  • Medtag utskickade handlingar då inga presentationer/ bilder kommer att kunna visas utomhus
  • Vi kommer att arrangera så att lämpligt avstånd kan hållas mellan deltagarna