You are currently viewing Nu är det iordningställt på vår ristipp

Nu är det iordningställt på vår ristipp

Nyligen snyggade vi upp på vår ristipp. Bilden är  tagen i mitten på juni 2020.

Låt oss alla hjälpa till att behålla den i bra ordning!

Vad innebär det?

Det viktigaste är att följa översiktsplanen var olika slags träd- och trädgårdsavfall får placeras på tippen. Planen framgår av skissen nedan och den finns även uppsatt vid den låsta grinden in till ristippen.

En viktig anledning till detta är att det blir extra kostnader annars för samfälligheten när vår entreprenör kommer och ska omvandla vårt ris till flis.

Vi vet att det under vissa tider på året blir mycket ris som läggs på tippen. Försök att lägga det på och nära de högar som byggs upp annars blir det på kort tid svårt att få plats för oss och de arbetsfordon som behöver komma in.

Tills sist måste vi återigen påpeka att det bara är ris och trädgårdsavfall som får lämnas. Tyvärr hittas ibland virke, metallföremål,  cementklumpar och annat som ska lämnas på en återvinningscentral.

Du hittar även layouten som pdf här: Ristippen Snäckevarp layout