You are currently viewing Gryt i litteraturens värld

Gryt i litteraturens värld

Under vintern/våren har jag, Gunnar Enequist, tillsammans med Per-Erik Lundh sammanställt en lista över litteratur om Gryt. Den var från början avsedd mest för oss och våra ”grannar” i Snäckevarp. Den har emellertid växt en del. Vi tänker oss nu att den kan vara av intresse för Grytsbor i gemen.

Här hittar du länken till listan: Gryt i litteraturen