You are currently viewing Full fart på årets seglarskola

Full fart på årets seglarskola

Vecka 28 hölls traditionsenligt jolleskolan ”Snäckevarp sail week”. Vi tror det var 43:e gången i ordningen som seglarläger på ideellt initiativ arrangerades i  området.

Under årets arrangemang deltog 49 barn och ungdomar i åldrarna 7 till 16 år. De yngre barnen (7-12 år) seglade optimist-jolle inne i Fyrfjärden medan de äldre ungdomarna seglade 2-krona på de mer öppna vattnen utanför.

Veckan inleddes med relativt blåsigt väder, men det var inget som hindrade de modiga seglarna. Vinden ledde dock till att några ekipage fick öva på att kapsejsa lite tidigare än tänkt.

I övrigt bjöd veckan på både teoripass i seglingskunskap och allmänt båtvett samt många seglingsövningar ute på fjärdarna.

Ungdomarna som seglade 2-krona fick öva på navigation när de under onsdagen seglade ut till Gubbökupa, där lagade de mat över öppen eld och övernattade i trädtält.

Veckan avslutades med kappsegling, korvgrillning och Gum- och gubbsegling.

I år samarbetade vi med Gryts seglarsällskap som bidrog med böcker från Svenska seglarförbundet till alla deltagare. De lånade även ut bojar under veckan.

Vi från ledarteamet vill tacka alla som gör det möjligt att arrangera detta återkommande arrangemang! Vi tackar särskilt Snäckevarps Samfällighetsförening, alla familjer som lånar ut båtar och ställer upp som ledare/hjälpredor, Gryts seglarsällskap, Ica Fyren och  Ostkusten Kajak. Sist naturligtvis störst tack till alla intresserade och trevliga barn och ungdomar som gjorde veckan så bra!

Vi ses vecka 28 2021!

/Henrik Strömberg

#snäckevarpsailweek #grytsseglarsällskap #svenskaseglarförbundet #icafyren #ostkustenkajak