You are currently viewing Solcellsanläggningen igång!

Solcellsanläggningen igång!

I dag måndag klockan 09,10 lokal Grytstid startade vi upp solcellsanläggningen.

Solen dolde sig i dis men trots det var produktionen 9,6 kW.

Totalt är anläggningen beräknad till att producera 28 700 kWh/år vilket täcker så gott som hela förbrukningen i Norrtorpsladan med pool, värme, bastu och varmvatten.