You are currently viewing Uppdaterad arbetsordning för Viltvården

Uppdaterad arbetsordning för Viltvården

Styrelsen har uppdaterat arbetsordningen för Viltvården inom Samfälligheten. I det uppdaterade dokumentet kan ni läsa om ansvarsområden som finns fördelade inom Viltvårdskommittén och vilka medlemmar som ingår och har respektive ansvar.

Där framgår också vilka jaktdagar som är beslutade. Nytt för i år är att skyltar; ”jakt pågår” kommer att sättas upp i anslutning till valt jaktområdet för dagen så att eventuellt förbipasserande inte ska överraskas av jakten.