You are currently viewing Var uppmärksamma på era husdjur!

Var uppmärksamma på era husdjur!

Vi vill gärna uppmana alla berörda att tänka på att ha uppsikt över sina husdjur! Katten på bilden blev fångad i Samfällighetens fälla för grävling natten mellan 29-30 oktober.

Katten på bilden är utsläppt igen – är det någon som känner igen den? Samfälligheten har fler fällor utställda för oönskade djur så vi vill påminna om att det är viktigt att djurägare har tillsyn av sitt djur minst 2 ggr dagligen.

Fällorna vittjas naturligtvis enligt gällande regelverk 2 ggr om dagen.