You are currently viewing Maila era mailadresser!

Maila era mailadresser!

Vi får in mailadresser i en jämn ström och vi är glada att så många har anammat uppmaningen i senaste nyhetsbrevet! Vi saknar dock en hel del fortfarande, så maila oss – skriv gärna fastighetsbenämningen eller adressen på ärenderaden och maila till info@snackevarp.se  Det kommer att underlätta för oss framöver om vi i ökande grad kan minska mängden fysiska brev …