You are currently viewing Din samfällighet behöver dig!

Din samfällighet behöver dig!

Just nu känns det långt till sommaren, men som alltid så rinner tiden snabbt iväg. Vi i Valberedningen har börjat arbetet med att ta fram förslag till styrelser för våra två samfälligheter. Valen sker inte förrän vid årsstämmorna, men processen behöver starta redan nu. Några av de nuvarande ledamöterna/suppleanterna känner att de gjort sitt och vill inte blir omvalda. Vi behöver därför förslag på nya krafter som kan fortsätta det viktiga arbetet med våra gemensamma angelägenheter. Därför hoppas vi att du som kan tänka dig att ställa upp i styrelsearbetet hör av dig till oss. Om du inte själv kan eller vill ställa upp kanske du har förslag på andra bra personer. Tipsa oss i så fall, så kontaktar vi den eller de personerna – det behöver inte du göra.

Hör av dig till

Hans-Westberg@telia.com