Aktiviteter i våra hamnar under april!

Aktiviteter i våra hamnar under april!

Arbete med Y-Bommar samt bojar kommer att ske i Rågetehamnen under april och trappan på gångbryggan kommer att renoveras. Vänligen avvakta om möjligt med iläggning av båt tills detta är klart. Detta gäller Y-Bommar på brygga B platserna 103 – 122 samt bojar utmed gångbryggan.

Notbryggan kommer att riktas upp och renoveras under april.

Bergsbryggorna i Fyrfjärden: Elstolpar som ligger vid strandkanten kommer att avlägsnas under april.

Om ni har frågor så kontakta hamnansvarig

Hans Westberg, 072 207 6675