You are currently viewing Vi söker en ordinarie revisor till samfälligheterna!

Vi söker en ordinarie revisor till samfälligheterna!

I början av juli ska vi genomföra våra årsstämmor i samfälligheterna. Då ska alla vi som är medlemmar välja styrelseledamöter och övriga funktionärer. Inför dessa val pågår arbetet i valberedningen för fullt med att ta fram förslag på lämpliga personer. Just nu har vi ett antal namn till styrelserna. När det gäller revisorer är det lite sämre. Vi behöver en ordinarie revisor. Till denna post har vi för närvarande inga kandidater. Det ska dock tilläggas att den andra ordinarie revisorn och revisorssuppleanten ställer upp för omval.

Samfälligheterna behöver en revisor som van att arbeta med siffror och som vill ha ordning och reda omkring sig. Är du en sån person eller har du tips på någon annan som kan vara lämplig som vår revisor? Hör av dig till

Hans Westberg

0722076675

Hans-westberg@telia.com