You are currently viewing Informationsbrev april 2021

Informationsbrev april 2021

Läs det senaste informationsbrevet från vår ordförande här. Observera att vi nu testar att distribuera det såhår, via mail och genom fysiska kopior som går att hämta i Norrtorpsladan. Har du inte skickat in din mailadress till info@snackevarp.se ännu, så gör det nu!