You are currently viewing Hjälp att vattna nyplanterade enar på Hagby äng

Hjälp att vattna nyplanterade enar på Hagby äng

Nu behöver växtligheten på Hagby äng föryngras. Enarna har vuxit sig väldigt höga, men de har också skadats under några besvärliga snövintrar. För att försöka behålla ängens  karaktär har nu sju små enbuskar flyttats dit. De har tidigare stått i snårskogen på Stugudden. Att flytta enbuskar är vanskligt, så det återstår att se om de överlever. En åtgärd som kan bidra till deras överlevnad är att de får mycket vatten under de första åren efter flytten. Den som har tid och lust får därför gärna bära dit och hälla på vatten på plantorna. De står alla ner mot sjökanten.