You are currently viewing Oklart om informationsdagens genomförande

Oklart om informationsdagens genomförande

Vi vet inte om det är möjligt att genomföra infodagen som är planerad till 5 juni ännu. Vi avvaktar nya besked angående då gällande restriktioner. Besked kommer på grund av detta ganska sent men senast 24/5 hälsar

Styrelsen