You are currently viewing Informationsmötet – observera!

Informationsmötet – observera!

Informationsdagen genomförs enligt plan den 5 juni kl 10-12 inomhus i Norrtorpsladan och vi möblerar för 50 personer. Vi kan ta emot 50 personer sittande enligt gällande restriktioner så vi möblerar bara med 50 utplacerade stolar. Vi ber er därför att maximalt en person deltar per fastighet.

Presentationen från informationsmötet läggs efter mötet på Snäckevarps hemsida och skickas ut via mail till dem som meddelat sina mailadresser till samfälligheten.