You are currently viewing Informationsmötet 5 juni

Informationsmötet 5 juni

Vid informationsmötet i lördags gick vi igenom bifogade underlag.

Bland annat diskuterades en eventuell Padelbana på poolområdet, vilket är ett av de ärenden som ska beslutas på kommande stämma – d.v.s. om medlemmarna vill att styrelsen fortsätter driva detta ärende genom att tillsätta en projektgrupp. Även prioriteringar avseende lite större åtgärder diskuterades liksom den kartläggning som pågår kring Snäckevarps historia.

Se bifogat underlag här: 210605_Informationsmöte