You are currently viewing Städdag imorgon 12 juni – påminnelse!

Städdag imorgon 12 juni – påminnelse!

Välkomna till städdagen!

Organisering

Vi hoppas att många vill delta under städdagen den 12 juni kl 9-12. Vi har i dagsläget tre platser som är aktuella. Välj i vilket område du vill engagera dig och gå dit den aktuella tiden.

  • Badplatsen. Kontaktperson: Mats Rosander
  • Snäcknäsvägen. Badplatsen i slutet av vägen och udden runt denna. Kontaktperson: Stefan Eriksson
  • Drottningsvik.

Om det finns andra områden du är intresserad som inte har en kontaktperson kanske du själv kan tänka dig att engagera dig, så kan vi utöka insatserna nästa år. Hör av dig i så fall!

Vi tänker oss att grupperna tillbringar städdagen i ”sitt” område och sprider ut sig så att vi håller rekommenderade avstånd.

De åtgärder som är aktuella är:

  • Samla ihop lösa grenar och annat skräp 10-20 m från väg/stig och lägg i stora rishögar som traktor kan hämta veckan efter. Små rishögar och högar för långt från stig kan inte hämtas av traktor.
  • Röja sly 10-20 m från väg/stig och lägga i högar som traktor kan hämta veckan efter
  • Behandla samfällighetens bord/stolar med träolja (2 st vid badplasts, 1 st vid Rågetehamnen, 1 st vid våra bryggor i Fyrfjärden)