You are currently viewing Påminnelse om  föreningsstämmorna 3 juli

Påminnelse om  föreningsstämmorna 3 juli

Påminnelse om  stämmorna i Vägföreningen och Samfällighetsföreningen som hålls enligt utskickad kallelse den 3 juli.
Platsen är inomhus i Norrtorpsladan och vi följer FHM rekommendationer.
Kom i god tid för att undvika köer. Man registrerar sig själv, lämnar sin fullmakt och  tar röstkort.