You are currently viewing Föredrag: Snäckevarp under 500 år!

Föredrag: Snäckevarp under 500 år!

Missa inte föredrag av Per-Erik Lundh om hur de tre gårdarna Snäckevarp, Norrtorp och Fyrtorp utvecklats under århundraden och hur de kom att bli Snäckevarps Samfällighet.

Måndagen 12 juli och måndagen 2 augusti 2021

Kl 1830-ca 2030, Klubbladan Norrtorp