You are currently viewing Ny styrelse efter stämmorna i lördags

Ny styrelse efter stämmorna i lördags

I lördags genomfördes föreningsstämmorna i Norrtorpsladan med god uppslutning. Protokoll kommer att publiceras här och på anslagstavlan på ladan den 17 juli. Mest diskussioner blev det kring beslutet om Padelbana och det var en liten marginal vid omröstningen då beslutet på stämman blev att inte gå vidare med planeringen av en sådan. Nya kontaktuppgifter och övrig information kommer efter den 17e.

Bilden visar den nya styrelsen för de båda föreningarna.