You are currently viewing Bekämpning av granbarkborre – meddela skadade granar

Bekämpning av granbarkborre – meddela skadade granar

Granbarkborren härjar bland granar i skog och mark och så även på våra marker. Granar angrips tappar barr och bark och efter något år är granen död. Gör man ingen åtgärd och tar bort angripna träd finns ökad risk för ytterligare spridning av granbarkborren. Dessutom kan ett dött träd som får stå kvar innebära en risk vad gäller att falla på olämpligt ställe. Naturligtvis ser det inte heller snyggt ut vid granbarkborrens angrepp. Se bild.

Inom samfälligheten vill vi begränsa skadorna genom att plocka bort angripna och skadade träd. 2020 gjordes detta genom att ett antal angripna granar plockades ned och forslades bort.

Nu är det snart dags att göra en översyn vad 2021 års svärmningar och spridningar av granbarkborren har orsakat på våra marker. Vi försöker ta reda på var vi har skadade granar och kommer plock-hugga angripna träd under höst och vinter 2021.
Vi håller på att besiktiga vår skogsmark men ber även er som har granar på egen tomt att undersöka era granar.
Hör av er till undertecknad eller maila till info@snackevarp.se om ni vill anmäla angripen gran eller vill ha hjälp med bedömning.  Gör det i så fall före 1 oktober.

Mats Rosander, 070-5787901