You are currently viewing Observera att jakt kommer att förekomma i området

Observera att jakt kommer att förekomma i området

Uppgifter om datum för jakt och övrig information hittar du i arbetsordningen för viltvårdskommittén i sektionen ”Skog och mark”

Man planerar jakten med gott avstånd till våra stigar, i veckorna och med andra åtgärder för maximal säkerhet som t ex tydliga markeringar.