You are currently viewing Stöld-räd av båtmotorer.

Stöld-räd av båtmotorer.

OBS! Mycket tråkiga nyheter och kanske en varning och uppmaning till extra uppmärksamhet! Stöld-räd av båtmotorer. Båtar som låg i Fyrfjärden har blivit drabbade. Båtarna lämnades utan motorer vid vår badplats.
Från vår hamnansvarige kl 11 idag 25 november: “Räddningstjänsten är just nu på vår badplats för att sanera.
Innanför bryggorna finns ganska mycket bensin/olja att suga upp.
Jag har anmält till polisen som skall komma snarast.
Vidare har jag talat med hamnansvarig för kommunens bryggor i Fyrfjärden och han tror också att båtarna kommer därifrån.
Enligt en person var en bil nere vid vändplanen kl. fyra i morse. Detta kan möjligen ha ett samband.”
Se upp och var extra uppmärksamma!