You are currently viewing Skyddsjakt på gäss vid badstranden

Skyddsjakt på gäss vid badstranden

Nu har våra viltvårdare påbörjat skyddsjakt på gås.

Avspärrning av sandstranden vid Fyrfjärden kommer att ske vid jakt och det är viktigt att INTE beträda området när jakt pågår!

Jakten kommer att ske under dagtid i vår.

/Viltvårdskommittén