You are currently viewing Årsmöten 2022-07-02

Årsmöten 2022-07-02

Välkomna på årsmöten i våra föreningar den 2 juli. Handlingarna hittar du under “Dokument och formulär” liksom formuläret om du vill ge någon fullmakt att rösta för din fastighet på mötet.