Du visar för närvarande Dansbanan

Dansbanan

”Dansbanan” och ängen vid Fyrtorps by

Berghällen intill vägen upp mot Fyrtorps by har sedan 1800-talet använts som dansbana av Grytsborna. Under andra världskriget var många militära förband förlagda i området och dansbanan användes då flitigt av soldaterna och traktens ungdomar. Musiken var sannolikt dragspel eller vev-grammofon. Stengärdsgården intill användes som sittplats för att vila de trötta benen efter dansen.

Lär mer här