Du visar för närvarande Värn vid Takviksudden

Värn vid Takviksudden

På berget vid Takviksudden finns rester av militära värn från 1940-talet. Värnet på Takviksudden var en enkel konstruktion i sten, möjligen med tak i trä eller presenning. Värnet var bemannat med 3–4 soldater. Dessa tillhörde sannolikt lokalförsvarsförband knutna till regementet I 4 i Linköping. Utrustningen bestod av kikare, gevär och i vissa fall en kulspruta.

Läs mer här