You are currently viewing Snäckevarp sail week är igång!

Snäckevarp sail week är igång!

Nu har Snäckevarp sail week startat!

Som vanligt full rulle med en mängd ledare och ungdomar på plats och vädret ser verkligen ut att vara med oss 🙂

Om Snäckevarp sail week:

Snäckevarp sail week är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas i Fyrfjärden v28. Arrangemanget har sin grund i att boende inom Snäckevarp samfällighet började anordna jolleskola redan i slutet av 70-talet. Under åren har det varierat i storlek men sedan några år in på 2000 talet när det tog form som ”Snäckevarp sailweek” brukar det locka minst ett 50-tal barn och ungdomar mellan 7-18 år.

Arrangemanget bygger helt och fullt på ideella krafter där föräldrar ställer upp med både tid och material samt att tillräckligt många barn/ungdomar har med sig egna optimistjollar.

Från det året ungdomarna fyller 13 år är målet att de ska få ta steget upp och segla större ”flerpersons-jollar”, så länge som den här traditionen har pågått har det hitintills handlat om båttypen ”2-krona”.

Fokuset för arrangemanget har aldrig varit att fostra framtidens kappseglare utan att på ett lekfullt sätt lära känna nya kompisar samtidigt som man lär sig grundläggande sjömanskap genom segling.

2020 inleddes ett gott samarbete mellan Snäckevarp sail week och Gryts segelsällskap och sedan 2021 är arrangemanget helt integrerad del av GRSS.

Snäckevarp Sail Week

Optimistsegling (mån-fre, kl 09:00-12:30)

Från det år barnet fyller 7 år och fram till dess det fyller 12 år erbjuder vi segling med optimistjolle. Vi delar in barnen i 3 grupper utefter ålder och erfarenhet för att alla ska få ut så mycket av veckan som möjligt. 

Vi seglar främst inne i Fyrfjärdens skyddade vatten, med de äldsta optimistseglarna tar vi oss ut på lite större vatten om vädret och omständigheterna tillåter.
Det är inget krav att ha med sig egen jolle men arrangemanget bygger på att deltagarna har med sig tillräckligt många…

De yngre barnen seglar i stor utsträckning 2 och 2, i början med någon mer erfaren. Ju äldre barnen blir är målet att de ska få segla själva och då blir det så klart enklare om man har en egen jolle.

http://grss.bloggo.nu/Snackevarp-Sail-Week/