Du visar för närvarande Gammaldags slåtter, Fyrtorps äng

Gammaldags slåtter, Fyrtorps äng

Gammaldags slåtter på Fyrtorps äng i Snäckevarp

Torsdag 11 augusti, kl. 10.00 – ca 12.30 och lördag 13 augusti, kl. 10.00 – ca 12.30

Inventeringen av kulturarv inom Snäckevarpsområdet föreslår att Fyrtorpsäng ska utvecklas till en blomsteräng av samma kvalitet som Hagby äng. Ett led i detta är att årligen slå gräset och frakta bort det. I år ska det ske på gammalt vis. Vi ska få hjälp av hembygdsföreningen genom häst, gamla maskiner och gamla redskap. Arbetet inleds med slåtter torsdag den 11:e augusti, 10.00 – 12.30 (ca). Den som vill får också pröva att slå med lie. På lördag den 13:e ska det slagna gräset hässjas eller stackas – om vädret så tillåter. Då är många händer välkomna! Kan eller vill du inte hjälpa till handgripligen är du välkommen som publik!