You are currently viewing Möte om båtsamverkan den 16e juli.

Möte om båtsamverkan den 16e juli.

Representanter från föreningen har deltagit på ett möte om båtsamverkan som hölls den 2022-07-16.

Vid mötet informerades  bl.a.  om nya förslag och planerade åtgärder vid Fyrfjärdens hamn för tryggare och säkrare båtplatser.

Initiativtagare till gruppen är Lars Lagerbäck,  Barbro Pettersson samt Christer Marklund.

Den som höll i mötet var Lars och det var ett 20 -tal personer som deltog.

Några punkter som togs upp.

  • Kommunen kommer att sätta upp någon form av kameraövervakning i Fyrfjärden (detaljer saknas)
  • Alla uppmanades att hålla uppsikt, kolla bilnummer vid misstanke etc. Om något konstigt, meddela polisen.
  • Det finns en ny Facebook-grupp, Fyrfjärdens Vänner, där bl.a. information angående Båtsamverkansgruppen finns.

Ett nytt möte planeras till i slutet av augusti med Valdemarsviks kommun och polis.

Stefan Roman och Hans Westberg