Du visar för närvarande Föreningsstämmor genomförda

Föreningsstämmor genomförda

Igår den 6 juli genomfördes årets föreningsstämmor. 32 fastigheter var representerade på Vägföreningens stämma och 35 på Samfälligheternas. Protokoll kommer att publiceras senast 21 juli.

Ny styrelse: Mats Rosander, Thomas Rasmusson, Loulou Jardmark, Lars Sjögren, Kristina Swenningsson, Göran Johansson, Stefan Roman, Helena Öhman, Malin Zimmerman

Revisorer och revisorssuppleant: Rolf Klingensjö, Elisabeth Maddisson och Kjell Yngvesson

Ekonomiansvarig: Birgitta Johansson

Valberedning: Mikael Dahlberg, Hans Westberg (sammankallande) och Lars Bengtsson