Priser Båtplatser Snäckevarp

Kontakperson för hamnar: Sture Mattsson 0730-203045

Samfälligheten har placerat ut fyra stycken gästbojar för att tillfälligt angöra gästens båt. Det är tre stycken bojar i Fyrfjärden och en i Årsviken. Bojarna är vita. Här visas var de är placerade: Skiss samfällighetens gästbojar

Behövs en tillfällig båtplats vid en brygga kontaktas vår hamnansvarige Sture Mattsson, tele 0730-203045

 

I våra Trivselregler hittar du information om våra hamnar, Jollebryggan, fiske m.m.

 

Stäng meny