Vägförening Årsstämma 2020

Här hittar ni länkar protokoll och dokument från SVF Årsstämma 2020

SVF stämmoprotokoll 2020-07-04

Information om hur Vägföreningen hanterar personuppgifter hittar du i nedan dokument


Avgift SVF

Årsavgift 850 kr per fastighet, beslutad vid årsstämma 2015-07-04

Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter:

Ledamöter: Mats Rosander (ordf.), Peder Ahlgren (vice ordf.), Ulf Johnsson, Thomas Rasmusson, Åsa Borggren (sekr.), Morgan Allstenius, Kristina Swenningsson

Suppleanter Anna Amrén, Mathias Andersson och Loulou Ardmark

Revisorer

Föreningen har två revisorer: Rose-Marie Bidenäs, Rolf Klingensjö.

Revisorsuppleant: Kjell Yngvesson

Valberedning

Hans Westberg (sammankallande), Arja Raumala och Gunnar Enequist

Övriga

För att hantera olika göromål anlitar föreningen externa funktionärer:

Margareta Adolfsson, ekonomiansvarig

Lars-Inge Hagel, poolområdet mm.

Stadgar Snäckevarps Vägförening

Nu gällande stadgar Antagna av årsstämman 2019-07-06

Registreringsbevis från Lantmäteriet daterat 2020-01-30

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Vägförening

Här hittar du länk till fullmakt att skriva ut: FULLMAKT

Plan för väghållning och trafiksäkerhet version 2020

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2019

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2018

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2017

Ladda ner protokoll här:

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Vägförening Årsstämma 2016

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2015

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2014

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2013

Ladda ner protokoll här: