Vägförening Årsstämma 2019

Här hittar ni länkar protokoll och dokument från SVF Årsstämma 2019

SVF stämmoprotokoll 2019-07-06

Information om hur Vägföreningen hanterar personuppgifter hittar du i nedan dokument


Avgift SVF

Årsavgift 850 kr per fastighet, beslutad vid årsstämma 2015-07-04

Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter:

Ledamöter: Mats Rosander (ordf.), Peder Ahlgren (vice ordf.), Ulf Johnsson, Thomas Rasmusson, Åsa Borggren (sekr.), Sture Mattsson, Elisabet Maddison

Suppleanter: Anna Amrén, Morgan Allstenius, Mikael Hamström

Revisorer

Föreningen har två revisorer: Rose-Marie Bidenäs, Rolf Klingensjö.

Revisorsuppleant: Kjell Yngvesson

Valberedning

Hans Westberg (sammankallande), Arja Raumala och Gunnar Enequist

Övriga

För att hantera olika göromål anlitar föreningen externa funktionärer:

Margareta Adolfsson, ekonomiansvarig

Lars-Inge Hagel, poolområdet mm.

Stadgar Snäckevarps Vägförening

Nu gällande stadgar Antagna av årsstämman 2019-07-06

Registreringsbevis från Lantmäteriet daterat 2020-01-30

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Vägförening

Här hittar du länk till fullmakt att skriva ut: FULLMAKT

Plan för väghållning och trafiksäkerhet version 2018

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2018

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2017

Ladda ner protokoll här:

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Vägförening Årsstämma 2016

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2015

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2014

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2013

Ladda ner protokoll här: