Du visar för närvarande Snäckevarpsprofiler – Birger Jägtoft
Bilden är tagen i mitten av 1980-talet när Birger var ledare för en markvårdsvandring på Samfällighetens mark söder om väg 212. Birger demonstrerar en gammal gränsmarkering, sk skälsten, som står i gränsen mellan vår mark och kyrkans mark (Strömmen). Ett flertal sådana skälstenar finns bevarade i vår gräns. Skälstenar var flata stenblock som restes som gränsmarkeringmed den flata sidan i gränsriktningen. Markeringarna kan vara mycket gamla.

Snäckevarpsprofiler – Birger Jägtoft

  • Inläggskategori:Profiler

Det började 1954 I mars 1979 fanns en liten radannons i DN om ett fritidshus till salu. Huset fanns i Snäckevarp. En som såg den var Birger Jägtoft. Han kände väl till området. Han kontaktade mäklaren och de träffades i Gryt en lördag. Birger berättar: ”Det var en strålande vårvinterdag med sol och 30 cm skarsnö. Huset var ett drömhus. Dock tvekade vi lite, förmodligen tyckte vi att priset var högt. Mäklaren sa, att nästa vecka är det påskvecka och då åker jag till fjällen. Ring mig på kontoret kl. 08.00 dagen efter annandag påsk om ni vill ha huset. Jag ringde exakt kl. 08.00 och sa: Vi tar det.”

Läs mer här