I menyn “Dokument och formulär” hittar du:

  • Årsmöteshandlingar och protokoll
  • Information om hur Samfälligheten hanterar personuppgifter
  • Blanketter och fullmakter
  • Arbetsordning för styrelsen

Medlemsavgift vid ägarbyte

Det är säljarens ansvar att informera en ny ägare om medlemsavgift till SSF respektive SVF.

Säljaren ansvarar även för att definiera om köparen ska betala del av redan erlagd avgift för innevarande år.

Stadgar Snäckevarps Samfällighet

Nu gällande stadgar antagna av årsstämman 2021

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Samfällighetsförening

Integritetspolicy

Integritetspolicy Snäckevarps samfällighetsförening version 201805