Information om hur Samfälligheten hanterar personuppgifter hittar du i nedan dokument


Avgift SSF

Årsavgift 2150 kr per fastighet, beslutad vid föreningsstämma 2021.

Medlemsavgift vid ägarbyte

Det är säljarens ansvar att informera en ny ägare om medlemsavgift till SSF respektive SVF.

Säljaren ansvarar även för att definiera om köparen ska betala del av redan erlagd avgift för innevarande år.

Styrelse och övriga funktionärer SSF

Styrelse

Ledamöter: Mats Rosander (ordf.), Morgan Allstenius (vice ordf.), Loulou Jardmark (sekr.), Kristina Swenningsson, Lars Lengmark, Göran Johansson, Stefan Roman

Suppleanter: Anna Amrén och Malin Zimmerman

Revisorer

Elisabet Maddison och Rolf Klingensjö.

Revisorssuppleant: Kjell Yngvesson

Valberedning

Valberedningen består av tre personer: Hans Westberg (sammankallande), Arja Raumala och Lars Bengtsson.

Övriga

Birgitta Johansson, ekonomiansvarig

Lars-Inge Hagel, poolområdet mm

Blanketter fullmakter

FULLMAKT

Den som inte är ensamägare till fastigheten uppmanas att fylla i fullmakt från samtliga ägare för att bli upptagna i röstlängderna.

Klicka på rubriken “FULLMAKT” och skriv ut formuläret. Se till att de som är delägare i din fastighet skriver på fullmakten.

Ta med påskriven fullmakt för att bli röstberättigad på Årsstämmorna.

Arbetsordning för styrelsen

Klicka på rubriken “Arbetsordning för styrelsen” för att ta del av innehållet

Stadgar Snäckevarps Samfällighet

Nu gällande stadgar antagna av årsstämman 2021

Registreringsbevis från Lantmäteriet daterat 2020-01-23 

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Samfällighetsförening

SSF Årsstämma och extrastämma 2021

Ladda ner protokoll här:

Extrastämma 2021-07-31: SSF extrastämmoprotokoll 2021

Årsstämmoprotokoll: 

SSF Årsstämma 2020

Ladda ner protokoll här:

SSF Årsstämma 2019

Här hittar du länkar till dokument och protokoll från SSF Årsstämma 2019:

Motioner årsstämma 2019-07-06

SSF Markvårdsplan 2019-07-06

SSF stämmoprotokoll 2019-07-06

SSF Årsstämma 2018

Ladda ner protokoll här:

SSF Årsstämma 2017

Ladda ner protokoll här:


Protokoll sid 1

Protokoll sid 2

Protokoll sid 3

Protokoll sid 4

SSF Årsstämma 2016

Ladda ner protokoll här:


Protokoll

SSF Årsstämma 2015

Ladda ner protokoll här:


Protokoll

SSF Årsstämma 2014

Ladda ner protokoll här:


Protokoll

SSF Årsstämma 2013

Ladda ner protokoll här:


Dagordning förslag

VALBEREDNING förslag styrelser 2013-2014

Årsstämma 2013, bilaga 1

Årsstämma 2013, bilaga 2

Årsstämma 2013, bilaga 3

Årsstämma 2013, bilaga 4

SSF Årsstämma 2012

Ladda ner protokoll här:


Protokoll

SSF Årsstämma 2011

Ladda ner protokoll här:


Protokoll