Historik

Välkommen till sidan som samlar information om områdets historia! Du som har underlag, bilder, berättelser etc är välkommen att höra av dig och för oss som bor i området hoppas vi att det är värdefullt att kunna lära oss om vår egen  “hembygdshistoria”, hur vår förening bildades och vad som fanns här innan dess.

Profiler

Platser

Stenmurar
..en påminnelse om tidigare bebyggelse
Skog och mark
Vi hittar lämningar på många platser i området
Föregående bild
Nästa bild

Skyltar om Snäckevarps historia

Det finns många ”kulturlämningar” i Snäckevarp. Vid tretton av dem finns numera skyltar som berättar deras historia.

En kort information, en länk till skyltens innehåll och en kartlänk hittar du i respektive artikel nedan. 

En karta med alla platserna:

 

1. Värn vid Takviksudden

Under början av 1940-talet och senare under ”kalla kriget” byggdes flera militära anläggningar i Gryt. Lämningar av ett värnkomplex från 1940-talet finns på berget på Takviksudden. Värnet byggdes med fri

Läs mer »

2. Gården Norrtorp

Gården Norrtorp finns nämnd i skrift första gången på 1540-talet. Namnet Norrtorp anses syfta på att gården låg längst norrut på udden mot Årsviken. Norrtorp var en av de tre

Läs mer »

3. Värn vid Stugudden

På Stugudden ut mot havet finns rester av militära värn. Under början av 1940-talet och senare under ”kalla kriget” byggdes flera militära anläggningar i Gryt, bl.a. i Orren – den

Läs mer »

4. Ruin efter torpet Tovebo

Torpet Tovebo låg på gården Norrtorps mark. Torp var under medeltiden nybyggen. När kung Gustav Vasa införde skattskyldighet för alla jordegendomar klassades de minsta gårdarna som torp. Senare blev torp

Läs mer »

5. Ruin efter torpet Kälet

Torpet låg på gården Norrtorps marker. Torpet återfinns i olika dokument från slutet på 1700-talet och till början på 1800-talet. År 1807 bodde här bonden Magnus Persson, hustrun Kjerstin Ericsson,

Läs mer »

6. Ruin efter torpet Mörkebås

Torpet Mörkebås låg på gården Norrtorps mark. Det tycks ha varit bebott under ca 90 år, från omkring1750 till 1840. Mörkebås nämns i husförhörslängden från 1740/50-talen. Då bor här Carl

Läs mer »

7. Plats för bränneri vid Snäckevarps gård

Vid Snäckevarps gård låg tidigare ett bränneri som tillhörde gårdens gästgiveri. I bränneriet framställdes brännvin. Byggnaden användes senare troligen som tvättstuga till gästgiveriet. Bredvid byggnaden låg en ”brunn” – en

Läs mer »

8. Milsten

År 1649 beslutades att de som reste i Sverige skulle betala en avgift till den som körde – ofta en s.k. skjutsbonde. För att kunna beräkna skjutsavgiften måste man veta

Läs mer »

9. Gården Snäckevarp

Det finns olika tolkningar av namnet Snäckevarp. En tolkning kopplas till snäckor i marken. En annan tolkning kopplas till båttypen snäcka. Sådan båtar kunde varpas (dras) genom det sund som

Läs mer »

10. Båtsmanstorpet nr 150, Fyrtorp

Konung Karl XI skapade Indelningsverket för att på ett säkert och smidigt sätt hålla soldater och manskap till de många krigen under 1700- och 1800-talen. Båtsmanstorpen tillkom för att förse

Läs mer »

11. Fyrtorps by

Namnet Fyrtorp har inte något med en fyr att göra. Namnforskare anser istället att fyr är en äldre form för fur, dvs. tall. Fyrtorp var således ett område där det

Läs mer »

12. Fyrtorps äng

Ängarna spelade en viktig roll i det gamla bondesamhället. De skulle dels ge vinterfoder till gårdens djur, dels fungera som betesmark efter det att höet skördats. För att ge så

Läs mer »

13. “Dansbanan” vid Fyrtorps by

Berghällen intill vägen upp mot Fyrtorps by har sedan 1800-talet använts som dansbana av Grytsborna. Under andra världskriget var många militära förband förlagda i området och dansbanan användes då flitigt

Läs mer »

Övrigt

Gryt i litteraturen

Många av oss som är fast- eller deltidsboende i Gryt med omnejd kan ha intresse av att lära oss mer om vår hembygd. Det gäller kanske särskilt de som är

Läs mer »