Historik

Välkommen till sidan som samlar information om områdets historia! Du som har underlag, bilder, berättelser etc är välkommen att höra av dig och för oss som bor i området hoppas vi att det är värdefullt att kunna lära oss om vår egen  “hembygdshistoria”, hur vår förening bildades och vad som fanns här innan dess.

Profiler

Platser

Stenmurar
..en påminnelse om tidigare bebyggelse
Skog och mark
Vi hittar lämningar på många platser i området
Föregående
Nästa

Sex skyltar om Snäckevarps historia

Det finns många ”kulturlämningar” i Snäckevarp. Vid sex av dem finns numera skyltar som berättar deras historia. Här hittar du dem (koordinater):

  1.  Milstolpen, vid Lagårdsvägen, nära Snäckevarps gård. (58.191286, 16.829045)
  2. Bränneriet, vid stigen mellan Snäckevarps gård och Mörkebåsvägen. (58.191216, 16.819844)
  3. Torpet Tovebo, norr om och nära korsningen mellan Snäckevarpsvägen och Mörkebåsvägen. (58.194417, 16.821161)
  4. Torpet Kälet, i nordvästra delen av Hagby äng. (58.191264, 16.828421)
  5. Torpet Mörkebås, söder om stigen från Mörkebåsvägen mot Hagby äng. (58.191286, 16.829045)
  6. Båtsmanstorpet, vid stigen sydväst om Fyrtorps gård

Båtsmanstorpet nr 150, Fyrtorp

Konung Karl XI skapade Indelningsverket för att på ett säkert och smidigt sätt hålla soldater och manskap till de många krigen under 1700- och 1800-talen. Båtsmanstorpen tillkom för att förse

Läs mer »

Torpet Tovebo

Torpet Tovebo låg på gården Norrtorps mark. Torp var under medeltiden nybyggen. När kung Gustav Vasa införde skattskyldighet för alla jordegendomar klassades de minsta gårdarna som torp. Senare blev torp

Läs mer »

Torpet Kälet

Torpet låg på gården Norrtorps marker. Torpet återfinns i olika dokument från slutet på 1700-talet och till början på 1800-talet. År 1807 bodde här bonden Magnus Persson, hustrun Kjerstin Ericsson,

Läs mer »

Bränneri vid Snäckevarps gård

Vid Snäckevarps gård låg tidigare ett bränneri som tillhörde gårdens gästgiveri. I bränneriet framställdes brännvin. Byggnaden användes senare troligen som tvättstuga till gästgiveriet. Bredvid byggnaden låg en ”brunn” – en

Läs mer »

Torpet Mörkebås

Torpet Mörkebås låg på gården Norrtorps mark. Det tycks ha varit bebott under ca 90 år, från omkring1750 till 1840. Mörkebås nämns i husförhörslängden från 1740/50-talen. Då bor här Carl

Läs mer »

Milsten

År 1649 beslutades att de som reste i Sverige skulle betala en avgift till den som körde – ofta en s.k. skjutsbonde. För att kunna beräkna skjutsavgiften måste man veta

Läs mer »

Värn vid Takviksudden

På berget vid Takviksudden finns rester av militära värn från 1940-talet. Värnet på Takviksudden var en enkel konstruktion i sten, möjligen med tak i trä eller presenning. Värnet var bemannat

Läs mer »

Värn på Stugudden

På Stugudden ut mot havet finns rester av militära värn. Under början av 1940-talet och senare under ”kalla kriget” byggdes flera militära anläggningar i Gryt, bl.a. i Orren – den

Läs mer »

Dansbanan

”Dansbanan” och ängen vid Fyrtorps by Berghällen intill vägen upp mot Fyrtorps by har sedan 1800-talet använts som dansbana av Grytsborna. Under andra världskriget var många militära förband förlagda i

Läs mer »

Övrigt

Säljbroschyr Snäckevarp från 1971!

Vi har via en medlem fått tillgång till den ursprungliga säljbroschyren då området bildades! Priserna för tomterna tror vi kan ha legat mellan 25.000-70.000:-. Säljbroschyr Snäckevarp 1971

Läs mer »