Historik

Välkommen till sidan som samlar information om områdets historia! Du som har underlag, bilder, berättelser etc är välkommen att höra av dig och för oss som bor i området hoppas vi att det är värdefullt att kunna lära oss om vår egen  “hembygdshistoria”, hur vår förening bildades och vad som fanns här innan dess.

Profiler

Platser

Seglar-skolan
Varje år i juli
Stenmurar
..en påminnelse om tidigare bebyggelse
Bildspelsrubrik
Lite text här
Föregående
Nästa

Dansbanan

”Dansbanan” och ängen vid Fyrtorps by Berghällen intill vägen upp mot Fyrtorps by har sedan 1800-talet använts som dansbana av Grytsborna. Under andra världskriget var

Läs mer »

Första torpskylten på plats!

Den första av totalt sex skyltar som uppmärksammar “kulturobjekt” i Snäckevarp är nu på plats. Skylten berättar historien om båtsmanstorpet vid Fyrtorp. Resterande skyltar kommer

Läs mer »

Övrigt