9. Gården Snäckevarp

Det finns olika tolkningar av namnet Snäckevarp. En tolkning kopplas till snäckor i marken. En annan tolkning kopplas till båttypen snäcka. Sådan båtar kunde varpas (dras) genom det sund som tidigare band ihop Årsviken och Kyrkviken

Läs mer här

Länk till karta