Torpet Tovebo

Torpet Tovebo låg på gården Norrtorps mark. Torp var under medeltiden nybyggen. När kung Gustav Vasa införde skattskyldighet för alla jordegendomar klassades de minsta gårdarna som torp. Senare blev torp…

Fortsätt läsaTorpet Tovebo

Torpet Kälet

Torpet låg på gården Norrtorps marker. Torpet återfinns i olika dokument från slutet på 1700-talet och till början på 1800-talet. År 1807 bodde här bonden Magnus Persson, hustrun Kjerstin Ericsson,…

Fortsätt läsaTorpet Kälet

Torpet Mörkebås

Torpet Mörkebås låg på gården Norrtorps mark. Det tycks ha varit bebott under ca 90 år, från omkring1750 till 1840. Mörkebås nämns i husförhörslängden från 1740/50-talen. Då bor här Carl…

Fortsätt läsaTorpet Mörkebås

Milsten

År 1649 beslutades att de som reste i Sverige skulle betala en avgift till den som körde - ofta en s.k. skjutsbonde. För att kunna beräkna skjutsavgiften måste man veta…

Fortsätt läsaMilsten

Värn på Stugudden

På Stugudden ut mot havet finns rester av militära värn. Under början av 1940-talet och senare under ”kalla kriget” byggdes flera militära anläggningar i Gryt, bl.a. i Orren – den…

Fortsätt läsaVärn på Stugudden

Dansbanan

”Dansbanan” och ängen vid Fyrtorps by Berghällen intill vägen upp mot Fyrtorps by har sedan 1800-talet använts som dansbana av Grytsborna. Under andra världskriget var många militära förband förlagda i…

Fortsätt läsaDansbanan