10. Båtsmanstorpet nr 150, Fyrtorp

  • Inläggskategori:Platser

Konung Karl XI skapade Indelningsverket för att på ett säkert och smidigt sätt hålla soldater och manskap till de många krigen under 1700- och 1800-talen. Båtsmanstorpen tillkom för att förse flottan med manskap. Ett antal hemman (gårdar) ansvarade gemensamt i en s.k. rote för att anställa en soldat/ båtsman och förse honom med bostad och (ibland) lön. Soldaten med familj levde på sitt lilla torp, gjorde dagsverken och hade arbeten i bygden. Han övade också regelbundet med sitt kompani. Till torpet hörde i regel en liten täppa.

Läs mer här

Länk till karta