Rapportera in iakttagelser via Safeland där vår grupp heter Snäckevarp, Gryt, Fyrudden.