Skötsel och aktiviteter

Nedan information om skog och mark.

Åtgärder i skogen 2024 enligt vår markvårdsplan

Här går att läsa om den miljöinvestering som utförts vid Drottningsvik: Miljöinvestering genomförs vid Drottningsvik ver2

 

Ansökan att fälla träd inom 10 m från tomt

Tio meter in på allmänning finns det möjlighet att gallra bort oönskade träd. De träd som ska tas bort väljs ut i samråd med en person utsedd av SSF styrelse. Träden ska tas ned av fastighetsägaren eller av entreprenör på fastighetsägarens bekostnad.

Fastighetsägare som är intresserad av denna typ av gallring ombeds att 

Ängsslåtter

Inom vårt gemensamma område har vi en hel del ängsmark. Några av dessa ytor utarrenderas för att hålla dessa i schack med slåtter och bete för kreatur.

Några mindre arealer håller vi själva under kontroll med årlig slåtter för att hindra alltför ohejdad växtlighet.

Ristippen

Vi har en ristipp som nås från väg 212 mellan A- och B-infarterna. Alla medlemmar har möjlighet att lämna ris från sitt närområde. Kod för lås till grinden är utskickat till samtliga medlemmar.

Tänk på att alltid stänga grinden efter ditt besök. Ris eldas successivt, så kolla att du lägger riset på en hög som inte glöder.

Löv och annat trädgårdsavfall kan läggas på särskilda högar enligt utmärkning.

Se layout på ristippen: