Ansvarsområden

Kontaktperson

Telefon

e-post

Markvård: Ansvar för skog, ängsmark, gångvägar och stigar samt övrig mark. Kontaktperson mot Södra Skogsägarna

Mats Rosander

070-5787901

Anläggningar: Byggnader, poolen, dagvattensystem, övriga anläggningar samt  belysning

Morgan Allstenuis

070-6367349

Vägar.
Kontaktperson mot Transportstyrelsen,
Trafikverket, Länsstyrelsen och
Valdemarsviks kommun i vägfrågor.

Göran Johansson

070-656 5336

Stränder, hamnar och bryggor

Stefan Roman

070-109 6189

Hemsidan och Facebook, Trivselgruppen samt kontakt med annonsörer.

Kristina Swenningsson

0709-567005

Nycklar till bastu och tennis.

Lars-Inge Hagel

076-883 12 97

Adressregister. Hantering av information vid köp och sälj av fastigheter

Birgitta Johansson

073-8188363

Operativt hamnansvarig. Bryggor och fördelning av båtplatser

Hans Westberg

072-2076675