Ansvarsområden

Organisation, information, ekonomi, avtal.

Kontaktperson

Mats Rosander

Telefon

070-5787901

e-post

mats.e.rosander@gmail.com

Markvård. Ansvar för skog, ängsmark, gångvägar och stigar samt övrig mark. Kontaktperson mot Södra Skogsägarna

Mats Rosander

070-5787901

mats.e.rosander@gmail.com 

Stränder, hamnar, bryggor

Morgan Allstenuis

070-6367349

Vägar.
Kontaktperson mot Transportstyrelsen,
Trafikverket, Länsstyrelsen och
Valdemarsviks kommun i vägfrågor.

Ulf Johnsson
070-6708031

ua.johnsson@gmail.com

Anläggningar: Byggnader, poolen, dagvattensystem, övriga anläggningar och belysning.
Thomas Rasmusson
070-5567424
thomasras@telia.com

Hemsidan och Facebook. Kontakt med annonsörer.

Kristina Swenningsson

0709-567005

kristina@ledarcompagniet.se

Nycklar till bastu och tennis.

Lars-Inge Hagel

076-883 12 97

larsinge.hagel@gmail.com

Adressregister. Hantering av information vid köp och sälj av fastigheter

Birgitta Johansson

073-8188363

ekonomi@snackevarp.se 

Operativt hamnansvarig. Bryggor och fördelning av båtplatser

Hans Westberg

072-2076675

hans-westberg@telia.com