Ansvarsområden

Organisation, information, ekonomi, avtal.

Kontaktperson

Mats Rosander

Telefon

070-5787901

e-post

mats.e.rosander@gmail.com
Projekt

Peder Ahlgren

070-6121954

pederahlgren@telia.com

Stränder Markvård: Skog, ängsmark, gångvägar och stigar, övrig mark Kontaktperson mot Södra Skogsägarna Hamnar: Bryggor, fördelning av båtplatser.
Sture Mattsson
073-0203045
sturemargaretamattsson@hotmail.com
Vägar Kontaktperson mot Transportstyrelsen, Trafikverket, Länsstyrelsen och Valdemarsviks kommun i vägfrågor.
Ulf Johnsson
070-6708031
vagsam@telia.com
Anläggningar: Byggnader, poolen, dagvattensystem, övriga anläggningar och belysning.
Thomas Rasmusson
070-5567424
thomasras@telia.com
Hemsidan, Facebook, försäljning av annonser, projekt.
Elisabet Maddison
070-5902260
elimad66@gmail.com
Nycklar, bastu, tennis.
Lars-Inge Hagel

076-883 12 97

larsinge.hagel@gmail.com
Adressändring, köp/sälj av fastighet
Margareta Adolfsson
076-8467802
margareta.adolfsson@live.com
Stäng meny