Vägförening Årsstämma 2021

Här hittar ni länkar protokoll och dokument från SVF Årsstämma och extrastämma 2021

Klicka här för protokoll från extrastämma 2121-07-31: SVF extrastämmoprotokoll 2021

Klicka här för SVF stämmoprotokoll 2021-07-03

Information om hur Vägföreningen hanterar personuppgifter hittar du i nedan dokument


Avgift SVF

Årsavgift 850 kr per fastighet, beslutad vid årsstämma 2021.

Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter:

Ledamöter: Mats Rosander (ordf.), Morgan Allstenius (vice ordf.), Ulf Johnsson, Thomas Rasmusson, Loulou Jardmark (sekr.), Kristina Swenningsson, Lars Lengmark

Suppleanter Anna Amrén, Mathias Andersson och Malin Zimmerman

Revisorer

Föreningen har två revisorer: Elisabet Maddison, Rolf Klingensjö.

Revisorsuppleant: Kjell Yngvesson

Valberedning

Hans Westberg (sammankallande), Arja Raumala och Lars Bengtsson

Övriga

För att hantera olika göromål anlitar föreningen externa funktionärer:

Birgitta Johansson, ekonomiansvarig

Lars-Inge Hagel, poolområdet mm.

Arbetsordning för styrelsen 20210807

Stadgar Snäckevarps Vägförening

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Vägförening, antagna av årsstämman 2021.

Här hittar du länk till fullmakt att skriva ut: FULLMAKT

Plan för väghållning och trafiksäkerhet 2021

SVF stämmoprotokoll 2021-07-03

Vägförening Årsstämma 2020

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2019

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2018

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2017

Ladda ner protokoll här:

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Vägförening Årsstämma 2016

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2015

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2014

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2013

Ladda ner protokoll här: