Vägförening Årsstämma 2021

Här hittar ni länkar protokoll och dokument från SVF Årsstämma och extrastämma 2021

Klicka här för protokoll från extrastämma 2121-07-31: SVF extrastämmoprotokoll 2021

Klicka här för SVF stämmoprotokoll 2021-07-03

Information om hur Vägföreningen hanterar personuppgifter hittar du i nedan dokument


Avgift SVF

Årsavgift 850 kr per fastighet, beslutad vid årsstämma 2021.

Styrelse

Ledamöter: Mats Rosander (ordf.), Morgan Allstenius (vice ordf.), Loulou Jardmark (sekr.), Kristina Swenningsson, Lars Lengmark, Göran Johansson, Stefan Roman

Suppleanter: Anna Amrén och Malin Zimmerman

Revisorer

Elisabet Maddison, Rolf Klingensjö.

Revisorsuppleant: Kjell Yngvesson

Valberedning

Hans Westberg (sammankallande), Arja Raumala och Lars Bengtsson

Övriga

För att hantera olika göromål anlitar föreningen externa funktionärer:

Birgitta Johansson, ekonomiansvarig

Lars-Inge Hagel, poolområdet mm.

Arbetsordning för styrelsen 20210807

Stadgar Snäckevarps Vägförening

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Vägförening, antagna av årsstämman 2021.

Här hittar du länk till fullmakt att skriva ut: FULLMAKT

Plan för väghållning och trafiksäkerhet 2022

SVF stämmoprotokoll 2021-07-03

Vägförening Årsstämma 2020

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2019

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2018

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2017

Ladda ner protokoll här:

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Vägförening Årsstämma 2016

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2015

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2014

Ladda ner protokoll här:

Vägförening Årsstämma 2013

Ladda ner protokoll här: