I menyn “Dokument och formulär” hittar du:

  • Årsmöteshandlingar och protokoll
  • Information om hur Samfälligheten hanterar personuppgifter
  • Blanketter och fullmakter
  • Arbetsordning för styrelsen

Stadgar Snäckevarps Vägförening

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar: Beslutade Stadgar för Snäckevarps Vägförening, antagna av årsstämman 2021.

Här hittar du länk till fullmakt att skriva ut: FULLMAKT

Plan för väghållning och trafiksäkerhet 2022

Integritetspolicy

Integritetspolicy Snäckevarps Vägförening 201805